LU FMOF koris AURA

LV / 2020

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes jauktais koris / 

Latvian University Phisics, Mathematics and Optometry department mixed choir

© 2012 - 2025 by Daina Geidmane.