LAKE / EZERS

LV / 2017

[LV]  Ieniršana norietējušās saules dziestošajā gaismā...

[ENG] Diving into the remnant light of the setting sun...

© 2012 - 2025 by Daina Geidmane.