top of page

PIENAVOTI / MILKY WAY

LV / 2015

No Laimdotas līdz Spīdolai...ceļojums pienotā šķidrauta skavās līdz patiesības dziļumiem.

bottom of page