PIENAVOTI / MILKY WAY

LV / 2015

No Laimdotas līdz Spīdolai...ceļojums pienotā šķidrauta skavās līdz patiesības dziļumiem.

© 2012 - 2025 by Daina Geidmane.