top of page

SVĒTA LIETA / Do you love me, or you don’t

[LV] Šis Florida Buļakova darbs ir traģikomēdija šī vārda vistiešākajā nozīmē. Sen nebiju tā smējusies un sen nebija bijis tik skumji... Kopumā šī ir viena no tām izrādēm, kuru iesaku pilnīgi visiem! Arī Indras Briķes un Jura Bartkeviča sniegums ir absolūti brīnišķīgs un īsts!

http://www.dailesteatris.lv/izrade/466/sveta-lieta

[ENG]

This piece by Florid Bulyakov is the essence of what a tragicomedy is supposed to be! I had not laughed so hard and felt so sad for a long time... All in all this is the one play I absolutely recommend to everyone to see! And the performance delivered by Indra Briķe and Juris Bartkevičs is absolutely wonderful and true!

http://www.dailesteatris.lv/izrade/466/sveta-lieta


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page