top of page

18. NOVEMBRA SVĒTĪBAS / LATVIAN INDEPENDENCE-ING

[LV]

Bija pagājis labs laiciņš kopš pēdējās reizes, kad piedalījos tautas vienotības pasākumos...Jāsaka, ar visu lietu, vēju un nesvinīgu domu (pārsvarā par darbu) klātbūtni, tas ir kaut kas svētīgs. Tas ir kā ļoti īss, bet vērtīgs svētceļojums kopībā..vienotībā. Pasaule pilna šķembu, mēs paši konstanti šķīstam, zūdam, pametam...bet laiks atgriezties, kaut uz brīdi, jāatrod kaut reizi gadā.

Te mans prieks par cilvēku atgriešanos...

[ENG]

While the world gets more and more connected and while it gets easier and easier to fall apart, get shattered and scattered all around it...there are these rare and truly important moments of togetherness that need to be kept sacred, appreciated and going...

This is my record of Latvian Independence day 2015.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page