top of page

TEĀTRA LIELISKIE / DRAMA AND GREATNESS

[LV]

Es esmu priviliģēta. Tas bez jabkādas pašsvarīguma pieskaņas! Man ir tāda unikāla, nenovērtējama iespēja redzēt un iedokumentēt mūsu laika interpretētājus. Spēle / esība / būtība / atveidošana / atdarināšana / ekspresija / emocija / ... bet viss neizbēgami caur individualitātes prizmu! Ir skaista šī "vaļā" būšana! Mani tas noteikti fascinē...fascinē kā mirklis, kas notiek, ko var notvert...kur cilvēks ir tiešā nozīmē UZ SKATUVES!

Šajā gadījumā man bija patiess prieks pavadīt laiku kopā ar Dailes teātra titāna kalibra un rūdījuma aktieriem. Lieliski, ekspresīvi, asprātīgi un brīvi...bauda skatīties un bauda iemūžināt!

http://www.dailesteatris.lv/izrade/480/ertas-dzivosanas-mirklisi

[ENG]

I am privileged. I do not mean that to be taken as bragging! It is simply the beauty of the fact that I have been granted the chance and opportunity to see and record the interpreters of our time.

Play / being / essence / substance / embodying / imitating / expressing / emotion / ...all of that through the inescapable lens of "self". That is what fascinates me...fascinates as a moment that is now, that I can capture...when a human being is "open" and literally ON THE STAGE!

In this case it was the titanium caliber and temper of actors from Dailes Theatre. Wonderful, expressive, witty and so much fun to watch and to photograph!

http://www.dailesteatris.lv/izrade/480/ertas-dzivosanas-mirklisi


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page