DAINA GEIDMANE

Es esmu fottogrāfe un vizualizāciju dizainere, kas mācījusies akadēmisko zīmēšami, gleznošanu, modelēšanu, dziedāšanu un nedaudz dejošanu, funkcionālo un konceptuālo dizainu Londonas universitātē un izdzīvošanas mākslu Londonas pilsētā! Bet ar iemaņām vien nepietiek, jo patiesi svarīgi ir tas, kas neizskaidrojami izraisa mīlestību pret manu darbu un sadarbību ar JUMS, brīnišķīgie cilvēki!

I am a photographer and designer who has studied academic drawing, painting, fashion design, a bit of singing and dancing, functional and conceptual design in University of London (Goldsmiths) and survival skills in the city of London. But skills alone are not enough, what matters most is the passion and dedication to my work and my clients!

 

Klienti un sadarbības partneri / Cliens&Collaborations

LRadioK.png
Biznesa Vēstniecība
SJL_fonds.png

© 2012 - 2019 by Daina Geidmane.