top of page

VĒLIES RADĪT PATIESI KVALITATĪVU UN RADOŠU PASĀKUMA REKLĀMAS TĒLU...?

WANT TO CREATE A TRULY HIGH END AND CREATIVE PROMOTIONAL EVENT DESIGN...?

The creative road to an impactful, intriguing and telling poster is 

truly fascinating and fun. I've mostly worked full on with my own photography, but I absolutely can do the same with the work of other creatives.

Commercial posters made in collaboration with various creative organizations.

Photography and design by Daina Stelpa (ex Geidmane)

Radīšanas ceļš uz iespaidīgu, intriģējošu un stāstošu plakātu ir ārkārtīgi aizraujošs un interesants. Pārsvaru darbu esmu veidojusi izmantojot pašas uzņemtos foto, bet ar lielāko prieku sadarbojos arī ar citiem radošajiem profesionāļiem!

 

Komerciālie materiāli, kas veidoti sadarbībā ar dažādām radošajām organizācijām.

Foto un dizains - Daina Stelpa (ex Geidmane)

bottom of page