top of page

Dārgie klienti un foto draugi! 


Es ārkārtīgi augstu vērtēju sadarbību ar Jums un vienmēr cenšos veidot savstarpēji cieņpilnas attiecības ar saviem klientiem un sadarbības partneriem. Tādēļ, saistībā ar maijā ieviestajām likuma izmaiņām, arī es esmu atjaunojusi un precizējusi informāciju par privātuma politiku un mūsu savstarpējās sadarbības noteikumiem.

 

Lai mums veiksmīga sadarbība un skaidra, godīga un izpratnes pilna komunikācija! :) 

DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

Zemāk uzskaitītie noteikumi paredzēti kā skaidra vadlīnija klientu un lietotāju izpratnei par Autora un Klienta tiesībām, atbildībām un pakalpojumu specifiku. Ja Jums rodas papildus jautājumi vai bažas par Jūsu datu privātumu, lūdzu, jūtieties droši ar mums sazināties, rakstot uz bydaina@gmail.com.

 

Interneta vietnes www.bydaina.net, https://www.facebook.com/DGeidmanePhotography/ un https://www.instagram.com/bydaina_photography/ ir paredzētas fotogrāfes un mākslinieces Dainas Geidmanes (turpmāk tekstā - Autores) radošo darbu demonstrācijai portfolio mērķiem, kas dod iespēju esošajiem un potenciālajiem pakalpojuma ņēmējiem (turpmāk tekstā - Klientiem) rast iespaidu par Autores darba stilu, kvalitāti, aktualitātēm un piedāvāto foto un radošo pakalpojumu klāstu.

 

Autores piedāvātie pakalpojumi ietver foto projektu realizēšanu: vizuālās mākslas darba - fotogrāfiju - fiksēšanu, pēcapsrādi, montāžu foto vai video formātos un glabāšanu bez laika ierobežojuma (turpmāk tekstā - Pakalpojuma produkts).

 

Pakalpojuma produkts privātpersonām ir realizētā foto vai video projekta materiāls, kas radīts saskaņā ar iepriekšēju mutisku vai rakstisku vienošanos, izgājis attēlu atlasi un pēcapstrādi, kas tiek nodots digitālā formātā un ar Klienta tiesībām šo materiālu izmantot, reproducēt, publicēt privātām vajadzībām. Publicējot Autores darbus internetā, sociālajos medijos, ziņu vietnēs, presē, televīzija u.c. Klienta pienākums ir norādīt Autores vārdu - Daina Geidmane.

 

Pakalpojuma produkts komerciālām vajadzībām ir realizētā foto vai video projekta materiāls, kas radīts saskaņā ar iepriekšēju rakstisku vienošanos, kas izgājis attēlu atlasi un pēcapstrādi, tiek nodots digitālā formātā un kam par papildu samaksu tiek piemēroti atbilstoši noteikumi, kas rakstiskā formātā apliecina, ka Autore paplašina Klienta tiesības uz publicēšanu, Pakalpojuma produkta izmantošanu reklāmas vajadzībām un Autores vārda norādīšanu.

 

Pakalpojuma produkta standarta pēcapstrādes laiks no fotogrāfēšanas brīža ir 2-8 nedēļas atkarībā no darbu apjoma un sarežģītības pakāpes.

 

Steidzamos gadījumos par palielinātu cenu iespējams vienoties par ekspress darbu veikšanu, t.i. darbiem ar ļoti īsiem termiņiem, nākamās dienas sesijas u.tml.

 

Viss radītais vizuālais materiāls ir Autores īpašums ar ekskluzīvām tiesībām uz tā uzglabāšanu, izmantošanu, publicēšanu, realizēšanu pēc gatavā Pakalpojuma produkta nodošanas Klientam netkarīgi no pakalpojuma veikšanas cenas, ja nav parakstīta abpusēja vienošanās par Pakalpojuma produkta un materiālu autortiesību nodošanu klientam (nosacījumus skat. “Izņēmumi publicēšanas jautājumos” punktā nr.4). Šajā lapā minētie datu apstrādes noteikumi attiecas uz visām personām, kas pasūtījuma ietvaros (foto sesija ar vairākām personām, kāzas, privātie pasākumi) atrodas Autores uzņemtajā audio/video/foto materiālā.

 

Autore savus autordarbus var publicēt interneta vietnē www.bydaina.net un
ar to saistītajos sociālo tīklu kontos šādu leģitīmu iemeslu dēļ:

 1. Lai uzturētu un kultivētu Autores māksliniecisko darbību,

 2. Reprezentatīviem mērķiem,

 3. Lai potenciālajiem klientiem dotu priekšstatu par Autores darba stilu, kvalitāti un pakalpojumiem,

 4. Lai realizētu ieceres mākslinieciska projekta ietvaros.
   

 

Izņēmumi publicēšanas jautājumos:

 1. Autore bez klienta piekrišanas nepublicē fotogrāfijas, kuru saturs ir objektīvi jūtīgs no ētikas un intīmi personīgā viedokļa (piemēram kailfoto, jaundzimušie, personas līdz 16 gadu vecumam u.tml.);

 2. Klientam ir tiesības atteikties no sava vārda minēšanas un Klienta personīgā konta atzīmēšanas, bildes publicējot sociālajos tīklos, iepriekš par to rakstiski informējot Autori;

 3. Klientam ir tiesības lūgt nepublicēt atsevišķas bildes leģitīmu iemeslu dēļ, bet nav tiesību aizliegt Autorei publicēt visas bildes no fotosesijas bez šādiem iemesliem, ja tas tiek darīts ar cieņu pret Klienta reprezentāciju un reputāciju;

 4. Lai Klients saņemtu garantiju, ka materiāls no Autores puses nekad nekur netiks publicēts, izmantots vai nodots trešajām personām, Klientam no Autores par papildus samaksu, kas noteikta pēc individuālas vienošanās, jāatpērk pilnas Pakalpojuma produktu un oriģinālā materiāla autortiesības;

 5. Personas dati (vārds, kontaktinformācija) tiek ievākti pēc abpusējas vienošanās (Klientam sazinoties ar Autoru), lai nodrošinātu Klienta sesijas organizēšanu un pasūtījuma izpildi. Augstāk minētie Personas dati netiek izmantoti citiem mērķiem, netiek pubicēti vai nodoti trešajām personām

 

Interneta vietne www.bydaina.net izmanto sīkdatnes (Cookies).

 

Interneta vietne www.bydaina.net ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas interneta vietnē www.bydaina.net.

 

www.bydaina.net Autores piedāvāto pakalpojumu lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja un Klienta pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām.

bottom of page