top of page

egomorphosis

/2016/

A film project made in collaboration with an incredible Latvian artist Elina Maligina. My part in the making of the film was stop motion, still photography and photography manipulations - motion photography. The experimental short film was presented in the 69th Cannes film Festival (2016).

It has also been exhibited with great success in Kiev National History museum, Parallel Vienna art fair and elsewhere.

Video projekts, kas tika realizēts sadarbībā ar unikālo latviešu mākslinieci Elīnu Maliginu. Mans ieguldījums filmas tapšanā bija stop-motion, fotogrāfijas un foto-manipulāciju veikšana - kustīgās fotogrāfijas izveide. Eksperimentālā īsfilma tika prezentēta 69ajā Kannu kino festivālā (2016).

Projekts veiksmīgi izrādīts arī Kijevas Nacionālajā Vēstures muzejā, Parllel Vienna mākslas izstādē un citur.

Filmā / In film: Elīna Maligina, Baiba Lejiņa, Hanna Dzelme

Sadarbībā ar / In collaboration with www.elinamaligina.com

bottom of page