GRAMAFONS / GRAMOPHONE

LV / 2011

Tas ir kā sākums, kā kaut kas jauns, tikko dzimis, sevi vēl neatklājis, bet radošs.

© 2012 - 2025 by Daina Geidmane.