top of page

MAĢIJA SIGULDAS GAUMĒ / PERFECT TIMING...

[LV] Ir tās lietas dzīvē, labas lietas, kas notiek...pašas no sevis un it kā bez piepūles...Es domāju, ka tur apakšā patiesībā ir ļoti smalkas un akurātas matemātiskās un loģistiskās kalkulācijas. Jebkurā gadījumā, viens no rezultātiem ir šī pastaiga pa Siguldas lepnumu - tās formīgajiem un eksotiskajiem pauguriem pēdējā ziemas brīnummirklī, kas vēl pamanījās "uzziedēt" starp pavasara dzīvelīgajiem uzlidojumiem.. ;)

[ENG]

There are things in life, good things, that happen as if on their own, out of nowhere...Actually I believe that there is a great deal of sophisticated calculations behind the "happenstance"! In any case, one such thing happened recently resulting in a wonderful promenade along the luscious and exotic highlands of Sigulda - its pride and treasure. We made it exactly for the last little bit of wintery and slightly mysterious wonderland in between the lively attemts of spring! ;)


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page