top of page

Gāju zvaigznes palasīti / Walkabout the starry night

[LV] Vasarai beidzoties un nonākot tajā īpašajā situācijā, kad ir pēdējā iespēja vēl noķert to burvību, ko piedāvā augusta zvaigžņu piesētais debesjums, es arī gāju zvaigžņu laimi meklēt...

[ENG] Upon the ending of the summer and the very last chance to catch a glimpse of the wonderful starry nights of August, I did my best to capture the transcendent and momentous moment of it all!


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts