top of page

Gāju zvaigznes palasīti / Walkabout the starry night

[LV] Vasarai beidzoties un nonākot tajā īpašajā situācijā, kad ir pēdējā iespēja vēl noķert to burvību, ko piedāvā augusta zvaigžņu piesētais debesjums, es arī gāju zvaigžņu laimi meklēt...

[ENG] Upon the ending of the summer and the very last chance to catch a glimpse of the wonderful starry nights of August, I did my best to capture the transcendent and momentous moment of it all!


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page