top of page

soulcash

/2017/

I had the fortune to produce and run the filming of Elina Maligina's second short film soulcash.

The film gives a deeply symbolic insight into the metaphorical woman Alpha's fall into her own sub-conscience. 

We have had the great opportunity to show the film in several film festivals, most notably the 70th Cannes Film festival (2017). 

Man bija tas gods producēt un vadīt Elīnas Maliginas otrās īsfilmas soulcash uzņemšanu.

Filma sniedz smibolisma pārbagātu ieskatu metaforiskās sieviets Alphas mirklīgajā "kritienā" pašas apziņas, zemapziņas un atmiņu dzīlēs.

Ar filmu esam paviesojušies vairākos filmu festivālos, tajā skaitā 70. Kannu Kino festivālā (2017).

Filmā / In film: Elīna Maligina, Tatjana Bondareva (Russia/Krievija), Inese Kučinska, Kaspars Kārkliņš, Sāra Feldmane, Baiba Lejiņa

Sadarbībā ar / In collaboration with www.elinamaligina.com

bottom of page